Name   Church
Download    2.jpg (615.9 KB), Download : 3
Subject   2017 임직예배

2017년 임직자입니다.

장로: 박영옥 (재임직)
집사: John Palmer, Darrilyn Yoo (신입집사)
         김동원 김성진 유정훈 정은숙 한광훈 (재임직)

축하드립니다.


17-02-28 hit 333
PREV   2017 임직예배 Church
NEXT   2017 임직예배 ChurchCopyright 1999-2018 Zeroboard / skin by JNG